Εκπαιδευτικός Οργανισμός Globalcitizen Cararigas

Globalcitizen-logo-trans

Τηλ: +30 (210) 8019427                 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

WorkingPeople-OaedLaek-024

Ο ΟΑΕΔ παρέχει σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκμεταλλευόμενες το Λογαριασμό Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ-0,24%). Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.


Γενικές Πληροφορίες

Τι είναι το ΛΑΕΚ;

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%.

Εισαγωγή Επιχείρησης στα Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24

Εισαγωγή Επιχείρησης στα Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα ΛΑΕΚ 0.24% θα πρέπει να αποκτήσουν:

  1. Κωδικός Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ)
  2. Κωδικός Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ)


Τι είναι ο Κωδικός Λειτουργίας Επιχείρησης;

Ο Κωδικός Λειτουργίας Επιχείρησης (ΚΛΕ) είναι ένας αριθμός με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί τα στοιχεία της, να έχει πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές και να υποβάλει την αίτηση αποπληρωμής.


Τι είναι ο Κωδικός Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ);

Ο Κωδικός Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΚΥΛΠ), είναι ένας αριθμός με τον οποίο η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης. Ο κωδικός αυτός δεν είναι απόρρητος και κοινοποιείται σε τρίτους.


Ποιοι έχουν δικαίωμα απόκτησης Κωδικών;

Δικαίωμα απόκτησης Κωδικών έχουν όλες οι Ιδιωτικές και Δημόσιες επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.


Πώς μπορώ να αποκτήσω αυτούς του Κωδικούς?

Για να αποκτήσετε τους παραπάνω κωδικούς πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων της Εταιρίας σας που γίνεται στην ειδική σελίδα του Web Site του Ο.Α.Ε.Δ.

Αφού αποκτήσετε τον κωδικό ΚΥΛΠ που απαιτείται για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να μελετήστε προσεκτικά την εγκύκλιο του προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. 0,45 την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ και επιλέγοντας Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24%.

 

Πώς υπολογίζεται το 0,24%

Τι χρήματα δικαιούται μια εταιρία κάθε χρόνο για κατάρτηση των στελεχών της από το Πρόγραμμα 0,24;

Η διαδικασία υπολογισμού του ΛΑΕΚ είναι η εξής:

    1. Προϋπολογίζουμε τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων μιας επιχείρησης για τους οποίους η εταιρία πληρώνει εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ, για όλο το τρέχον έτος. (14 μήνες).
    2. Το ποσό αυτό το πολλαπλασιάζουμε με το 0,24%. Το ποσό που έχουμε είναι αυτό που δικαιούται η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσα στο τρέχον έτος και της επιστρέφεται από τον ΟΑΕΔ ακολουθώντας κάποια διαδικασία στις αρχές του επόμενου έτους. (Διαδικασία Αποπληρωμής).
    3. Εάν μια εταιρία δεν έχει εκμεταλλευθεί το ποσό του προηγούμενου έτους δικαιούται να το μεταφέρει για ένα μόνο έτος ακόμη.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει 15 υπαλλήλους και οι μικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι €1.000 το μήνα.

Το ποσό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το έτος (υπολογίζοντας κατά προσέγγιση μέχρι και το τέλος του έτους) είναι:

(20 Υπάλληλοι Χ 14 μήνες μισθοδοσίας Χ €1.000 μικτές αποδοχές Χ 0,24) / 100 = € 672

*Σημείωση
Στην περίπτωση που δεν έχετε κάνει χρήση του ποσού του προηγούμενου έτους, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τώρα προσθέτοντας το φετινό υπόλοιπο με το περσινό.


 

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. 0,24 μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή πύλη του προγράμματος:

http://laek.oaed.gr/

 

Εγκύκλιος Υλοποίσησης Προγραμμάτων

Εγκύκλιος Υλοποίσησης Προγραμμάτων

Κάντε κλικ στο αρχείο που ακολουθεί για να κατεβάσετε την τελευταία εγκύκλιο υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0.24

Προγράμματα ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 024 - Εγκύκλιος Υλοποίησης 2016

 

Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

.
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για όλες τις Γλώσσες, τις Σουίτες και τα Προγράμματα του Συστήματος GLOBALCITIZEN, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24.

Επιλέξτε το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε και στη συνέχεια επικοινωνήστε μαζί μας!
.

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών

Μαθήματα Πληροφορικής

globe flags-small

keyboard

 


 

Offers-home-26-3-13

 

Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές του Οργανισμού μας.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ

Επικοινωνήστε μαζί μας


Δευτέρα - Παρασκευή, 9:30 πμ - 10 μμ
και Σάββατο, 10:00 πμ - 1:00 μμ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 210 8019427

Κεντρικά Γραφεία Οργανισμού

1

Λ. Κηφισίας & Όθνωος 90, 14562 Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα

Tel:(210)8019427, Mail:[email protected]